BASİT MALZEMELER İLE FEN DENEYLERİ

BUM BUM BUM

Her yerde kolaylıkla bulunabilen ve alım gücünü zorlamayan araç gereçlerle yapılan deneyler bum deneyler olarak adlandırılır.

Verimli bir fen dersi için,ortamın her an gerçekleştirilebilecek olan deneyler için uygun koşulları sağlaması gerekmektedir.Ancak imkanların sınırlı olduğu okullarda laboratuvar,sadece deneysel çalışmaların olduğu saatlerde kullanılmaktadır.Bazı okullarda ise laboratuvar bulunmamaktadır.O zaman deneysel çalışmalar yapılmayacak mıdır?Sınıf laboratuvar olarak kullanılabilir mi?Deneysiz,fen bilgisi dersi düşünülemez,fakat;sınırlı imkanlarla sınırlı sayıda deney yapmak bile hiç deney yapmamaktan daha çok kazanım sağlayabilir.

BASİT VE UCUZ MALZEMEYLE DENEY YAPMANIN ÖĞRENCİYE GETİRİLERİ NELERDİR?

Basit ve ucuz malzemeyle deneysel çalışmalar yapmanın öğrenciler açısından bir çok getirisi vardır.Bunlardan bazıları;

  • Pahalılık,araç-gereç yokluğu,temin etme zorluğu nedeniyle yapılamayan deneylerin ekonomik bir şekilde yapılması sağlanmış olur.
  • Öğrencinin çevremizdeki birçok malzemeyi ve atık malzemeyi bir deney aracı olarak kullanabileceğini fark etmesini sağlar.
  • Öğrencilerin kendi deney malzemesini kendi hazırlaması onların yaratıcılığını,fen öğrenme ve deney yapmaya karşı ilgilerini arttırır.
  • Öğrencilerin günlük yaşamda karşılaşılan bazı problemleri kendi kendine,basit yollarla ve araçlarla çözebileceğine olan inancı ve kendine güveni gelişir.
  • Öğrencilerin el ve zihin becerileri gelişim düzeyi hazır laboratuvar malzemeleriyle yapılan çalışmalara göre daha çok artar.
  • Basit ve ucuz malzeme günlük yaşamın içinden geldiğinden öğrenciler fen konularıyla günlük yaşam arasındaki ilişkiyi rahatça kurabilir ve bunun sonucunda fen öğrenmeye karşı ilgileri artar.

BASİT VE UCUZ MALZEME ÖRNEKLERİ

Deney yaparken çok özel şartlar gerekmedikçe hemen hemen her alanda basit ve ucuz malzemeden faydalanabiliriz.

Elektrik deneyleri için;

Limon,patates,domates pilleri ve led(yarıiletkenden yapılma az enerji harcayan) lambalar(1-1.5V.luk)

Hoparlörden ve buz dolabı lastiğinden çıkma mıknatıslar

Küçük elektrikli alet ve adaptörlerden çıkma transformatörler

Bisiklet dinamosundan rüzgar jeneratörleri

Optik deneyler için;

  • Atık araba dikiz aynalarından tümsek aynalar
  • Eski gözlük camlarından mercekler
  • Değişik toplardan ve el fenerlerinden güneş ve ay tutulma düzenekleri
  • El feneri ve saç tarağından paralel ışın demeti oluşturma

Sıvıların özellikleriyle ilgili deneyler için;

Kavanozlar

Cam bardak ve şişeler

İçecek kamışı,pet şişeler ve ilaç şırıngaları

İçi boşaltılmış akkor ampul camları

Değişik çaplı hortum ve borular

Reklamlar